Aktualności


Dziś jest

Szanowni Państwo

Informuję, że nauczyciele naszej Szkoły nadal uczestniczą w ogólnopolskiej akcji strajkowej. W związku z powyższym zajęcia dydaktyczne zostaną wznowione po zakończeniu strajku, o czym Państwa niezwłocznie poinformuję. Liczę, że nastąpi to w najbliższym czasie. Serdecznie dziękuję za zrozumienie zaistniałej sytuacji.

Z poważaniem

Ewa Rombek

wicedyrektor ZSO nr 2

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2019

Każdego dnia egzaminu gimnazjalnego (10. 11. i 12. kwietnia) uczniowie klas III przychodzą do szkoły najpóźniej do godziny 8.15.

Uczniowie zostawiają swoje rzeczy przed egzaminem:
środa:
Klasa III a - sala nr 50
Klasy III b i III c - sala nr 50 a
czwartek:
Klasa III a - sala nr 50
Klasy III b i III c - sala nr 50 a
piątek:
Klasa III a - sala nr 27
Klasy III b i III c - sala nr 26

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!

Przypomina się uczniom klas III o obowiązku przyniesienia na egzamin gimnazjalny legitymacji szkolnej i długopisu (pióra) z czarnym tuszem.

Szanowni Państwo Rodzice/Opiekunowie prawni naszych uczniów

Uprzejmie informuję, że od dnia 8 kwietnia 2019 r. rozpoczyna się ogólnopolski strajk nauczycieli i pracowników niepedagogicznych szkoły.

Jest to dla wszystkich sytuacja kryzysowa – dla nas nauczycieli, dla Państwa Rodziców.

Wobec powyższego zwracamy się z prośbą o zrozumienie tej trudnej sytuacji.

Strajk będzie polegał na powstrzymaniu się od pracy nauczycieli.

W tym czasie w szkole nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczne.

Wobec powyższego, zwracam się z prośbą o wyrozumiałość i zapewnienie swoim dzieciom opieki w domu rodzinnym.

Ufamy, że wspólnie uda nam się przejść przez ten czas w sposób spokojny i bezpieczny.

 Z wyrazami szacunku

Wicedyrektor ZSO nr 2

Informacja MEN dla rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli

Do obowiązków dyrektora szkoły i przedszkola należy zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu na terenie placówki (1) i nie zwalnia go z tego obowiązku przystąpienie nauczycieli do strajku (2).

Strajk nie stanowi przyczyny odwołania zajęć w przedszkolu i szkole oraz jej zamknięcia (3).

W sytuacji strajku w przedszkolu lub szkole, dyrektor ma obowiązek zawiadomienia o tym fakcie rodziców uczniów.

Zapewnienie opieki (4) odbywa się zgodnie z planem pracy przedszkola oraz szkoły, tj. z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno‐wychowawczych, w tym godzin pracy świetlicy, łącznie z zapewnieniem posiłku, jeżeli dziecko z niego korzysta.

Jeżeli rodzic został powiadomiony o strajku, wówczas ma prawo doinformacji o sposobie zapewnienia przez szkołę lub przedszkole zajęć opiekuńczych w tym czasie.

Rodzic, jeśli nie otrzyma komunikatu od dyrektora szkoły lub przedszkola, że nauczyciele przystępują do strajku, bez obaw może przyprowadzić lub wysyłać dziecko do szkoły i nie może spotkać się z sytuacją odesłania lub nieprzyjęcia dziecka do placówki oświatowej.

Jeżeli pomimo wskazanych obowiązków dyrektora szkoły lub przedszkola, rodzic nie otrzyma wystarczającej informacji, a placówka nie zapewnia opieki dziecku na czas strajku, powinien zgłosić ten fakt do organu prowadzącego (5) oraz kuratora oświaty (6).

1.Art. 68 ust. 1 pkt 6 i ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach iplacówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).

2.Art. 7 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.).

3.§ 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych iniepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).

4.Art. 44 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z2018 r. poz. 996, z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 1611), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2017 r. poz. 703) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 204).

5.Art. 10 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).

6.Art. 51 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).

W dniu 03.04.2019 r. (środa) o godz. 1700odbędzie się spotkanie z rodzicami i uczniami klas III gimnazjum w sprawie przypomnienia procedur egzaminu gimnazjalnego.

Harmonogram obowiązujący w rekolekcje (25-27.03.2019)

25.03.2019 (poniedziałek)

09.20: zbiórka w holu szkoły i wyjście do Teatru Rozbark (na godz. 10.00) pod opieką następujących nauczycieli:

klasa III ag - p. J. Matys

klasa III bg - p. M. Kowalik

klasa III cg - p. E. Skrzypiec

Po zakończeniu spotkania rekolekcyjnego samodzielny powrót do domu – oświadczenia rodziców (na 3 dni rekolekcji).

W wypadku uczniów, którzy nie dostarczyli oświadczeń oraz uczniów gimnazjum uczęszczających na obiad pod opieką nauczycieli powrót do szkoły.

Uczniowie uczęszczający na obiad wychodzą do SP nr 46 pod opieką E. Dudzińskiej.


26.03.2019 (wtorek)

09.40: zbiórka w holu szkoły i wyjście do dolnego kościoła (na godz. 10.00) pod opieką następujących nauczycieli:

klasa III ag - p. J. Matys

klasa III bg - p. M. Kowalik

klasa III cg - p. J. Żak

Po zakończeniu spotkania rekolekcyjnego i ponownego sprawdzenia obecności samodzielny powrót z kościoła do domu.

Uczniowie uczęszczający na obiad wychodzą do SP nr 46 pod opieką E. Dudzińskiej.


27.03.2019 (środa)

09.40: zbiórka w holu szkoły i wyjście do dolnego kościoła (na godz. 10.00) pod opieką następujących nauczycieli:

klasa III ag - p. P. Stolarska

klasa III bg - p. M. Kowalik

klasa III cg - p. M. Barańska

Po zakończeniu spotkania rekolekcyjnego i ponownego sprawdzenia obecności samodzielny powrót z kościoła do domu.

Uczniowie uczęszczających na obiad wychodzą do SP nr 46 pod opieką E. Dudzińskiej.

Przypominam, że zgodnie z wykazem dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

dzień 02 stycznia 2019 r. jest wolny.

Zajęcia rozpoczynamy od 03 stycznia 2019 r. (CZWARTEK).

W dniu 21.12.2018 r. (PIĄTEK) zajęcia odbywają się według poniższego harmonogramu:

1-2 lekcja - lekcje zgodnie z planem (lub zastępstwem)

3 lekcja - wspólne kolędowanie (AULA)

4 lekcja - JASEŁKA (AULA)

5-6 lekcja - WIGILIE KLASOWE

III ag - s. 20

III bg - s. 26

III cg - s. 47


Po 6 lekcji uczniowie zostają zwolnieni.

1 2 3 4
...
12 »
administratorzy: BMZ, szulbe | wykonanie: kotonski.pl
Menu