Aktualności


Dziś jest

Zmiana harmonogramu pracy szkoły!

 

GODZINY TRWANIA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH OBOWIĄZUJĄCE 
od 12 czerwca 2019 roku do odwołania.

 

1) 8.00 – 8.30

2) 8.35 – 9.05

3) 9.10 – 9.40

4) 9.50 – 10.20

5) 10.25 – 10.55

6) 11.00 – 11.30

7) 11.35 – 12.05

8) 12.10 – 12.40

9) 12.45 – 13.15

 

Przypominam, że w dniach 01-08 maja 2019 r. nie odbywają się zajęcia szkolne

(1 maja i 3 maja – święta państwowe, 2 maja oraz 6-8 maja – dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych)

Zajęcia rozpoczynamy od 09 maja 2019 r. (CZWARTEK).

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

W związku z decyzją ZNP strajk nauczycieli zostaje zawieszony.

Od 29 kwietnia (poniedziałek) zajęcia odbywają się według nowego planu lekcji, który został umieszczony na stronie Szkoły (będzie także w e-dzienniku LIBRUS).
Proszę się także zapoznać z zastępstwami na poniedziałek (strona Szkoły, e-dziennik).

Ewa Rombek
wicedyrektor ZSO nr 2

Szanowni Państwo

Informuję, że nauczyciele naszej Szkoły nadal uczestniczą w ogólnopolskiej akcji strajkowej. W związku z powyższym zajęcia dydaktyczne zostaną wznowione po zakończeniu strajku, o czym Państwa niezwłocznie poinformuję. Liczę, że nastąpi to w najbliższym czasie. Serdecznie dziękuję za zrozumienie zaistniałej sytuacji.

Z poważaniem

Ewa Rombek

wicedyrektor ZSO nr 2

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2019

Każdego dnia egzaminu gimnazjalnego (10. 11. i 12. kwietnia) uczniowie klas III przychodzą do szkoły najpóźniej do godziny 8.15.

Uczniowie zostawiają swoje rzeczy przed egzaminem:
środa:
Klasa III a - sala nr 50
Klasy III b i III c - sala nr 50 a
czwartek:
Klasa III a - sala nr 50
Klasy III b i III c - sala nr 50 a
piątek:
Klasa III a - sala nr 27
Klasy III b i III c - sala nr 26

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!

Przypomina się uczniom klas III o obowiązku przyniesienia na egzamin gimnazjalny legitymacji szkolnej i długopisu (pióra) z czarnym tuszem.

Szanowni Państwo Rodzice/Opiekunowie prawni naszych uczniów

Uprzejmie informuję, że od dnia 8 kwietnia 2019 r. rozpoczyna się ogólnopolski strajk nauczycieli i pracowników niepedagogicznych szkoły.

Jest to dla wszystkich sytuacja kryzysowa – dla nas nauczycieli, dla Państwa Rodziców.

Wobec powyższego zwracamy się z prośbą o zrozumienie tej trudnej sytuacji.

Strajk będzie polegał na powstrzymaniu się od pracy nauczycieli.

W tym czasie w szkole nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczne.

Wobec powyższego, zwracam się z prośbą o wyrozumiałość i zapewnienie swoim dzieciom opieki w domu rodzinnym.

Ufamy, że wspólnie uda nam się przejść przez ten czas w sposób spokojny i bezpieczny.

 Z wyrazami szacunku

Wicedyrektor ZSO nr 2

Informacja MEN dla rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli

Do obowiązków dyrektora szkoły i przedszkola należy zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu na terenie placówki (1) i nie zwalnia go z tego obowiązku przystąpienie nauczycieli do strajku (2).

Strajk nie stanowi przyczyny odwołania zajęć w przedszkolu i szkole oraz jej zamknięcia (3).

W sytuacji strajku w przedszkolu lub szkole, dyrektor ma obowiązek zawiadomienia o tym fakcie rodziców uczniów.

Zapewnienie opieki (4) odbywa się zgodnie z planem pracy przedszkola oraz szkoły, tj. z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno‐wychowawczych, w tym godzin pracy świetlicy, łącznie z zapewnieniem posiłku, jeżeli dziecko z niego korzysta.

Jeżeli rodzic został powiadomiony o strajku, wówczas ma prawo doinformacji o sposobie zapewnienia przez szkołę lub przedszkole zajęć opiekuńczych w tym czasie.

Rodzic, jeśli nie otrzyma komunikatu od dyrektora szkoły lub przedszkola, że nauczyciele przystępują do strajku, bez obaw może przyprowadzić lub wysyłać dziecko do szkoły i nie może spotkać się z sytuacją odesłania lub nieprzyjęcia dziecka do placówki oświatowej.

Jeżeli pomimo wskazanych obowiązków dyrektora szkoły lub przedszkola, rodzic nie otrzyma wystarczającej informacji, a placówka nie zapewnia opieki dziecku na czas strajku, powinien zgłosić ten fakt do organu prowadzącego (5) oraz kuratora oświaty (6).

1.Art. 68 ust. 1 pkt 6 i ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach iplacówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).

2.Art. 7 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.).

3.§ 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych iniepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).

4.Art. 44 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z2018 r. poz. 996, z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 1611), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2017 r. poz. 703) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 204).

5.Art. 10 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).

6.Art. 51 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).

1 2 3 4
...
13 »
administratorzy: BMZ, szulbe | wykonanie: kotonski.pl
Menu